Loader

Reglement

Logo

Reglement

De pleinen in het centrum van Ede zijn op Koningsdag 2018 omgedoopt in de namen van de leden van het Koninklijk Huis.
Op het Oude Kerkplein/- Koningsplein: Bevrijdingsplein /- Amaliaplein: Maanderplein /- Alexiaplein en Torenstraat/-Arianeplein: staan de kramen opgesteld die door particulieren en/of verenigingen zijn gereserveerd.

Vrijmarkt/Kleedjesmarkt

Deelname aan de vrijmarkt is mogelijk op een (gratis) plek op de grond (kleedjesmarkt).

Voor de kleedjesmarkt kan men een plek kiezen, waarbij men zich dient te houden aan de aanwijzingen van de organisatie. Het is niet nodig zich hiervoor aan te melden.

De grondplaatsen zijn te vinden in de Grotestraat, de Achterdoelen, Boogstraat en het Maandereind  (uitsluitend binnen het voetgangersgebied).

LET OP: Commerciële (beroeps)handel is in het vrijmarktgebied niet toegestaan

Grondplaatsen

Voor grondplaatsen hoeft u zich niet aan te melden. Vanaf 7:00 uur kunt u daarvoor zelf een vrij plekje zoeken in de Grotestraat (binnen het voetgangersgebied!). Natuurlijk moet u daarbij de doorgang en de toegangen tot de winkels ruim vrijlaten.
Ook dient u de aanwijzingen van de organisatie en scouts op te volgen.

De grondplaatsen zijn op de straten uitgetekend en de te verkopen goederen dienen absoluut BINNEN de vakken te worden uitgestald.
Dit op uitdrukkelijk verzoek van de hulpdiensten en i.v.m. de veiligheid. De organisatie zal hier strikt op toezien en overtreders direct aanspreken!

Waar een markeringskruis geplaatst is; NIET uitstallen!
Op verzoek van de winkelier vrijhouden.

Bevoorrading

U kunt uw spullen met de auto afzetten tussen 7:00 en 10:00 uur, daarna zijn auto’s niet meer toegestaan in het voetgangersgebied. Niet verkochte spullen en afval moet u zelf weer mee nemen.

U kunt daarvoor na afloop van de Vrijmarkt (16:00–16.30 uur) het voetgangersgebied weer inrijden.

Geen etenswaren of dranken!

Het verkopen van etenswaren alsmede van warme en/of koude dranken is niet toegestaan, tenzij daar vooraf door de organisatie expliciet toestemming voor is verleend.
Verder bent u zelf verantwoordelijk dat er bij de gemeente Ede een vergunning wordt aangevraagd en verleend.

Het verkopen van etenswaren evenals warme en/of koude dranken is niet toegestaan.
In alle gevallen dient u de aanwijzingen van de organisatie en de scouts op te volgen, te herkennen aan hesjes.

Betaling van de kramen

U kunt uw nummer(s) en betaling voor de gereserveerde kramen ophalen bij de Oude Kerk (voorzijde). De marktmeester is te herkennen aan het ORANJE hesje.

(gereserveerde kramen: enkele dagen voor Koningsdag worden de nummers via e-mail aan de gereserveerde kraamhuurders verstrekt.)